UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytet Trzeciego Wieku to szczególna uczelnia, stworzona przez Fundację Shalom a dziś działająca w ramach Teatru Żydowskiego-Centrum Kultury Jidysz. UTW prowadzony jest w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania. Już od dziesięciu lat jest miejscem nauki i spotkań ponad 100 słuchaczy od 55 roku wzwyż. Stawiamy na wszechstronną edukację seniorów, ich rozwój duchowy i intelektualny, aktywizację umysłową i ruchową. Naszą ideą jest poprawa jakości życia starszych mieszkańców Warszawy i okolic. UTW prowadzi różne formy kształcenia osób starszych bez względu na ich dotychczasowe wykształcenie oraz pochodzenie etniczne. Specyfiką UTW jest ukierunkowanie na zajęcia o tematyce żydowskiej (dotyczące historii, kultury, tradycji i obyczajowości).  

 

Ponadto oferujemy kursy komputerowe, zajęcia ruchowe, warsztaty teratralne, wycinanki żydowskiej, malarstwa, pantomimy, teatr lalkowy, warsztaty genealogiczne. Można się też u nas uczyć języków: hebrajskiego, jidysz, angielskiego. Program zajęć został tak skonstruowany, aby każdy z uczestników miał możliwość wyboru najciekawszych dla siebie przedmiotów, a tym samym mógł pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać hobby oraz talenty artystyczne, a przede wszystkim wykorzystać swój potencjał. Wszystkie spotkania prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, którą tworzą wybitne, naukowe autorytety.  

 

Więcej informacji: Katarzyna Batarowska, tel. 22 620 47 33, utw@jidysz.org.pl  

 

mswia_-_logo

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji