Blogi Centrum Kultury Jidysz

Zachęcamy do odwiedzenia blogów tworzonych przez uczestników zajęć organizowanych w Centrum:

Blog Dyskusyjnego Klubu Książki

Dyskusyjny Klub Książki Żydowskiej spotyka się raz w miesiącu, by wspólnie porozmawiać o wybranej wcześniej lekturze pisarzy języka jidysz lub hebrajskiego tłumaczonych na język polski. Na blogu piszemy zapowiedzi nowych spotkań, sprawozdania z minionych oraz recenzje książek.

Żeby nas odwiedzić, kliknij tu

Blog Grupy Teatralnej „Simche”

Grupa teatralna SIMCHE wywodzi się z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Kultury Jidysz przy Teatrze Żydowskim w Warszawie. Tworzą go osoby z pasją, pomysłami, a także dowcipem i dystansem do samych siebie. Nasze główne założenie opiera się na stworzeniu teatru lalkowego, który swoim repertuarem będzie celował w dziecięce, ale też zupełnie dorosłe gusta. Stąd dwutorowa ewolucja naszych scenariuszy: pochylamy się w nich nad młodszymi i dojrzałymi widzami. 

Żeby nas odwiedzić, kliknij tu