U3A

U3A – The University Of The Third Age

 

U3A is extraordinary academy, created and managed in order to promote  tolerance and mutual respect. For 5 years the University become a meeting place and source of knowledge for almost two hundred  students aged 55+. … Translation is coming shortly – We apologize for any inconvenience this may cause.

 

UTW to szczególna uczelnia, stworzona i prowadzona w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania. Już od pięciu lat jest miejscem nauki i spotkań blisko 200 słuchaczy od 55 roku wzwyż. Stawiamy na wszechstronną edukację seniorów, ich rozwój duchowy i intelektualny, aktywizację umysłową i ruchową. Naszą ideą jest poprawa jakości życia starszych mieszkańców Warszawy i okolic. UTW prowadzi różne formy kształcenia osób starszych bez względu na ich dotychczasowe wykształcenie oraz pochodzenie etniczne. Specyfiką UTW jest ukierunkowanie na zajęcia o tematyce żydowskiej (dotyczące historii, kultury, tradycji i obyczajowości).

Ponadto oferujemy kursy komputerowe, zajęcia ruchowe, grupy wsparcia oraz wykłady z innych dziedzin (jak medycyna czy psychologia). Program zajęć został tak skonstruowany, aby każdy z uczestników miał możliwość wyboru najciekawszych dla siebie przedmiotów, a tym samym mógł pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać hobby oraz talenty artystyczne, a przede wszystkim wykorzystać swój potencjał. Wszystkie spotkania prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, którą tworzą wybitne, naukowe autorytety.

 

Więcej informacji: 22 620 47 33,utw@jidysz.org.pl