EDUKACJA

LEKTORATYJIDYSZIHEBRAJSKIEGO

WARSZTATYPIOSENKIJIDYSZ

MIĘDZYNARODOWELETNIESEMINARIUMJĘZYKAIKULTURYJIDYSZWARSZAWA29.06-17.07.2020

WARSZTATYTŁUMACZENIOWE

WARSZTATYCZYTANIARĘKOPISÓW

OBJAZDYNAUKOWESZLAKIEMŻYDOWSKIM