JOU – JEWISH OPEN UNIVERSITY

JOU – JEWISH OPEN UNIVERSITY – (translation will be added shorty)…

 

ŻUO blisko współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (studenci UW mogą zaliczać zajęcia ŻUO do swojego programu), ale jest otwarty także dla innych słuchaczy. Celem działalności ŻUO jest dostarczenie wszystkim chętnym możliwości zdobycia i pogłębienia wiedzy na tematkultury, twórczości i działalności społecznej Żydów, którzy przez wieki współtworzyli historię Polski, a których dziedzictwo stanowi nieodłączną część dziedzictwa naszego kraju. W minionym roku udało się zrealizować ten cel przede wszystkim dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych pracowników naukowych i świetnych znawców tematyki żydowskiej, takich, jak dr hab. Jan Doktór, Bella Szwarcman-Czarnota, Piotr Śmiałowski, dr Tomasz Nowak, dr Joanna Lisek, dr Karolina Szymaniak, Ryszard Marek Groński, prof. Monika Adamczyk-Garbowska, prof. Marian Fuks i dr Piotr Paziński.

 

W zajęciach uczestniczyło 75 osób (w tym 43 studentów Uniwersytetu Warszawskiego), reprezentujących różne grupy wiekowe i zawodowe. Działalność ŻUO objęła honorowym patronatem Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Jako że kultura i dzieje Żydów polskich to bardzo bogaty i zróżnicowany obszar badań, w ramach ŻUO prowadzone są zajęcia z zakresu teatru, filmu, filozofii, literatury oraz muzyki. Program ŻUO na najbliższy semestr.

 

Więcej informacji i zapisy:
Edyta Całus, tel. 22 620 30 36-8, klub@shalom.org.pl

 

ZAPISY NA NOWY SEMESTR ŻUO

 

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy zainteresowani są tradycją oraz kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie etyki judaizmu, teatru, literatury, sztuki. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych naukowców i znawców tematyki żydowskiej, m. in. Hannę Kossowską, dra Jacka Leociaka (IBL PAN; UW), dr Joannę Lisek (UWr), dr Renatę Piątkowską (Muzeum Historii Żydów Polskich), Andę Rottenberg, Bellę Szwarcman- Czarnotę (Midrasz), dr Karolinę Szymaniak (UJ), dr Jolantę Żyndul (UW).

 

Wykłady będą się odbywały od lutego do połowy czerwca 2011 roku, trzy razy w tygodniu w godz. 16:30–18:00. Dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia są bezpłatne, dla pozostałych uczestników opłata semestralna wynosi 150 zł. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego.

 

Zajęcia odbywają się pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego .